HR professionals selecteren met STAR de juiste persoon voor de job

Door Caroline Acou op 27.07.2015 in

Het selectiegesprek

Het aannemen van medewerkers is lastig, want hoe bepaal je wie het meest geschikt is? Elke HR professional weet dat het selectiegesprek erg belangrijk is. De STAR-methode is een interviewtechniek die je helpt tijdens het selectiegesprek de juiste informatie te verkrijgen. In dit blog lichten we deze techniek toe.

Waarom de STAR-methode?

De STAR-methode is gericht op het vertellen van ervaringsverhalen; direct, logisch, relevant en persoonlijk! Met het stellen van de juiste vragen door jou als HR professional kan je op natuurlijke wijze de geïnterviewde kandidaat prikkelen tot het antwoorden vanuit ervaringen. Hiermee beperk je het risico op verfraaiingen tot een minimum.

Wat is de STAR-methode?

De STAR-methode richt zich op het verzamelen van feitelijke informatie die is opgedaan tijdens eerdere ervaringen. Door het toepassen van de STAR-methode probeer je als HR professional bepaalde ervaringen naar boven te halen en als voorbeeld te gebruiken om competenties uit af te lezen. STAR staat voor:

  • Situatie: in welke situatie speelde dit ervaringsvoorbeeld zich af?
  • Taak: wat was jouw taak in deze situatie?
  • Actie: welke actie heb je ondernomen?
  • Resultaat: wat was het resultaat dat je behaald hebt?

De STAR-methode leent zich uitstekend om dieper op genoemde zaken in te gaan en door te vragen naar concrete situatiebeschrijvingen uit het verleden. Als de kandidaat bijvoorbeeld opmerkt goed te functioneren in teamverband kan je de volgende vragen stellen:

  • heb je weleens meegemaakt dat een teamgenoot de boel saboteerde? (situatie)
  • welke rol speelde jij hierbij? (taak)
  • wat heb je vervolgens gedaan om dit op te lossen? (actie)
  • wat was de reactie hierop en heeft jouw oplossing gewerkt? (resultaat)

Effectiviteit door een goede start

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat de geïnterviewde kandidaat te bieden heeft loont het te helpen de kandidaat te laten ontspannen. Ga dus goed van start door de kandidaat op zijn of haar gemak te stellen. Bij het selectiegesprek zullen over het algemeen andere personen aanwezig zijn dan bij het eerste kennismakingsgesprek. Meestal zal de toekomstige manager deelnemen maar soms ook een collega of een hoger geplaatste functionaris, afhankelijk van de functie. Vat eventueel het eerste gesprek samen voor de personen die de vorige keer niet aanwezig waren. Vraag de kandidaat ook bepaalde zaken nogmaals te vertellen. Door in een dusdanig rustig tempo te starten, zal de kandidaat beter in staat zijn zichzelf werkelijk te laten zien.

Vervolgens zet je de STAR-methode in om de diepte in te gaan en een zo evenwichtig mogelijk beeld te vormen van de persoonlijkheid en de competenties van de kandidaat. Je krijgt zo niet alleen een beter en objectiever beeld van iemands vakinhoudelijke kennis, maar ook van karakter, competenties en inzet. Je kan dan beter inschatten en beoordelen of deze persoon in de bedrijfscultuur en de kring van collega's past. Daarnaast verkrijg je goed inzicht of iemand mogelijkheden tot groei in zich heeft en bijvoorbeeld bereid is tot het nemen en/of dragen van extra verantwoordelijkheid. De STAR-methode helpt je om door middel van systematisch doorvragen je waarnemingen beter en nauwkeuriger in kaart te brengen zodat je tot een juiste beslissing komt.

Over Talentogrow

Talentogrow biedt verschillende unieke opleidingen aan. Zo kun je als HR professional training krijgen in verschillende HR facetten. Al onze opleidingen vertrekken vanuit jouw bedrijfsdoelstellingen -en waarden. Daarnaast implementeren we duurzame oplossingen door training, coaching en consulting. Ben je er klaar voor?

Lees meer over:

Voeg een reactie toe

Reacties

Nog geen reacties. Voeg als eerst een reactie toe.