Terug naar het overzicht

De geluksfabriek

In 1998 verscheen De geluksfabriek geschreven door Maurits Bruel en Clemens Colsen (hierna alleen Bruel genoemd). De geluksfabriek heeft een zeer toepasselijke ondertitel "over het binden en boeien van mensen in organisaties" en dat is waar het in dit boekje om draait. De economische groei en de arbeidsschaarste uit 1998 dwongen organisaties ertoe beter te luisteren en te reageren op de wensen van werknemers. Nu ruim 14 jaar later is de situatie vrijwel niet anders. Er is nog steeds een schaarste op de arbeidsmarkt die het personeel, ongeacht de economische crisis, nog steeds de macht geven om te gaan en staan waar zij willen. Hebben organisaties dan niets geleerd?

Bovenstroom en onderstroom

Bruel maakt in de geluksfabriek een duidelijk onderscheid tussen de bovenstroom en onderstroom. De bovenstroom is het management dat alleen maar spreekt over de waarde van de aandelen, resultaten, prestaties, structuren en systemen. De onderstroom zijn dan de werknemers die het werk uitvoeren en zij spreken over normen en waarden, identiteit, ethiek, zingeving, authenticiteit en andere zaken die de bovenstroom heeft verzonnen. Deze verschillen zorgen meteen al voor een moeilijkere werksituatie. De bovenstroom en onderstroom praten dus op twee verschillende niveaus en dus naast elkaar.

Binden en boeien

In de geluksfabriek staat het geluksaspect centraal. Volgens Bruel kunnen organisaties hun personeel enkel gelukkig maken door hen aan te spreken op het psychologisch contract. Deze laat hun talenten tot bloei komen. Hierbij is er wel een duidelijk essentieel verschil tussen diegene die geboeid willen worden en diegene die zich willen verbinden met de organisatie. De eerste groep beschouwt de arbeidsrelatie als een deal. Voor de tweede groep is de identiteit en missie van de organisatie de bindende factor. Dit verschil kwam ook naar voren in het interview met Guido Heezen van Effectory.

13 basisprincipes van binden en boeien

Bruel noemt in De geluksfabriek dertien basisprincipes om het personeel te binden en boeien of zoals Bruel het verwoord: er wordt duidelijk gemaakt hoe organisaties kunnen omgaan met de schijnbaar tegenstrijdige belangen van het individu en de organisatie. De basisprincipes worden in het boek telkens toegelicht door praktijkvoorbeelden, maar hieronder beperk ik me tot de opsomming van de principes.

1. binding maakt concurrend, maar is geen marketinginstrument

2. samenwerking en respect tussen geboeide en verbonden medewerkers is de basis voor succes

3. binding kan niet afgedwongen worden

4. mensen boeien betekent vragen wat ze willen, niet verkopen wat je hebt

5. geboeide werkers kunnen geen binden creëren

6. binding is gemakkelijker te verbreken dan te herstellen

7. binden en boeien is nauwelijks uitwisselbaar

8. vrijwel iedereen zoekt uiteindelijk verbinding

9. blijven boeien vereist blijvende inspanning

10. blijven binden vereist blijvende inspanning

11. meerdere gemeenschappen zijn mogelijk, maar niet iedere gemeenschap kan de organisatie dragen

12. een gemeenschap ontstaat altijd, of je erop stuurt of niet!

13. een geboeide werker aanspreken op l oyaliteit en identiteit werkt contraproductief

 

Ik ben het niet met alle basisprincipes eens. Wel is het zo dat je door hierop verder in te gaan en deze principes te bespreken je heel wat belangrijke inzichten en informatie over je eigen organisatie zal verkrijgen.

 

De geluksfabriek is van een bestsellend boek uitgegroeid tot een metafoor voor organisaties die hun personeel optimaal inzetten. De organisatie van de toekomst zoals Bruel het zelf noemt. Niet gek als je weet dat het boek al is uitgegeven in 1998. Ik vermoed zelfs dat Bruel de uitvinder is van het prachtige binden en boeien dat nu te pas en onpas wordt gebruikt. Los van leeftijd van het boek, geloof ik net als Bruel, dat succesvolle organisaties oog hebben voor hun klanten en hun personeel. Dat maakt dat de geluksfabriek nooit af is. maar zij kunnen wel gebruik maken van allerlei retentietechnieken.

Neem ook een kijkje op de website van de geluksfabriek waar veel meer informatie staat over deze prachtige metafoor. Dit is tevens de website waar je het dunne en zeer vlot lezende boekje kunt bestellen.

Voeg een reactie toe

Reacties

Nog geen reacties. Voeg als eerst een reactie toe.