Terug

Consultative Selling

Beter verkopen dankzij beter inzicht in jezelf, en de klant. Je maakt het verschil als je klanten op de juiste manier kunt ondersteunen in hun koopproces. Daarvoor heb je inzicht nodig in hun onderliggende behoeftes, noden en ambities. En dat bereik je met eerlijkheid, interactiviteit en dialoog. Want alleen op deze manier kan je authentieke, vruchtvolle en langdurige relaties uitbouwen.

In deze training krijg je inzicht in je eigen persoonlijk profiel en dat van je klant en contactpersonen. Hoe kom ik over bij de klant: welke zijn mijn sterktes en zwaktes in de verkoop. Wat is het persoonliljke profiel van de klant of van de contactperso(o)n(en) en hoe ga je met hen in dialoog? Hoe bouw je een lange termijn relatie uit, op zoek naar de perfecte match met je klant.

 

Na deze driedaagse opleiding kan je:

 • Je mindset en attitude aanpassen aan wat vandaag nodig is om succesvol te zijn en je prestaties te verhogen;
 • Je gedrag op een natuurlijke wijze aanpassen aan de behoeftes van je klant;
 • De stijl van je klant sneller detecteren en daar adequaat op reageren;
 • Vol zelfvertrouwen de meest cruciale fases van het salesproces beheersen;
 • Loyaliteit verwerven bij de klant.


De doelgroep van deze opleiding:

Consultative Selling is een programma voor ervaren sales executives, managers en leidinggevenden die hun bestaande vaardigheden willen verdiepen en willen ontdekken hoe coachingtechnieken een sleutelelement kunnen vormen in het uitbouwen en verstevigen van hun klantenrelaties.

Het programma:

Dit opleidingstraject bestaat uit verschillende fases.

 • Voortraject
  Via een online interview wordt een persoonlijk profiel samengesteld dat je sterke punten en groeipunten wat betreft sales in kaart brengt. Deze analyse vormt mee het vertrekpunt van je persoonlijke actieplan richting consultative selling.
 • Training
  Twee blokken van twee dagen training met een tussenperiode van vier weken.
 • Deel 1: Overtuigen vanuit je eigen kracht - Persoonlijk leiderschap
  • Inzicht in je salesprofiel en dat van de ander
  • Voorwaarden voor een succesvolle verkoop
  • Fundamenten van waarde(n)volle en resultaatgerichte verkoop
  • Logische niveaus tot succes
 • Deel 2: Interpersoonlijk leiderschap - Luisteren op een ander niveau 
  • Bewust het onderbewustzijn beïnvloeden
  • Verkopen met het COACH-Model
  • communicatie en Model of the world
  • Overtuigen en onderhandelen
  • Verkoop op een hoger niveau
  • Groepsdynamica binnen een organisatie
  • Persoonlijke actiepunten en implementatie


Het programma wordt niet noodzakelijk in deze volgorde gegeven. Het bovenstaande is eerder een logische opsomming van verschillende onderwerpen die in de training aan bod komen.

 • Tussentijdse opdrachten
  De deelnemers krijgen tussentijdse opdrachten, waarmee ze de aangeleerde technieken en de inzichten kunnen omzetten naar de praktijk.
 • Coaching (optioneel)
  Tijdens het ganse traject worden coaching- en fieldcoachingsessies ingepland. Daardoor kunnen persoonlijke onderwerpen en hindernissen aangekaart worden die in de groep moeilijk ter sprake komen. Tijdens deze sessies worden grote persoonlijke successen geboekt en krijgt men ook een echt voorbeeld van coaching te zien dat tot navolging leidt in consultative selling.

 

Onze aanpak:

Bij Talentogrow vertrekken we niet vanuit oplossingen, maar vanuit resultaten. Onze opleidingen zijn dan ook vooral praktijk- en resultaatgericht. We werken met rollenspelen en cases die zoveel mogelijk beantwoorden aan je eigen praktijkervaringen. Wat je leert kan onmiddellijk bijdragen aan de strategie van je eigen bedrijf en kan zo leiden tot betere resultaten.

Tijdens onze interactieve en intensieve opleidingsdagen krijg je een overzichtelijke syllabus die de belangrijkste handvaten kort en bondig weergeeft. Zo heb je nadien een handig naslagwerk dat je elke dag in allerlei situaties kan gebruiken.

Meer weten over de opleiding?

Momenteel is er nog geen datum voor deze opleiding gepland, wenst u meer te weten neem dan contact met ons op.

 

Meer opleidingen over: 

Meer boeken over: