Terug

Bemiddelend Leidinggeven

Werken met verschillen en diversiteit in je team kan heel verrijkend zijn. Maar soms kunnen verschillen ook tot conflicten leiden.

Als leidinggevende bepaal je zelf hoe constructief of belemmerend diversiteit in je team uiteindelijk is. Dat gebeurt meestal onbewust. Door een aantal methodes en basishoudingen toe te passen, kan je ervoor zorgen dat je teamleden meer erkenning en begrip kunnen opbrengen voor elkaar. Dat wederzijds begrip zal uiteindelijk leiden tot een betere samenwerking.

Na deze opleiding kan je:    

 • Omgaan met verschillen binnen je team;
 • Je medewerkers coachen om op een assertieve manier een eigen mening in te brengen en respect op te brengen voor het standpunt van een collega;
 • Bij meningsverschillen samenwerken om tot een werkbare oplossing te komen;
 • Een teamcultuur creëren waarbinnen verschillen openlijk bespreekbaar zijn;
 • Bemiddelend optreden bij conflicten.

De doelgroep van deze opleiding:

Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden die hun medewerkers willen helpen om op een duurzame manier om te gaan met conflicten en verschillen binnen het team.

Het programma:

 • Hoe zitten ik en de ander in elkaar?
  Je maakt kennis met je eigen denken en gaat na hoe anderen denken. Je leert jezelf en de ander beter begrijpen en maakt daarvoor gebruik van de verschillende persoonlijke profiel types.
  • Inleiding tot geweldloos communiceren
   De techniek van het geweldloos communiceren wordt gebruikt om na te gaan hoe je zelf assertief kunt communiceren en anderen hiertoe kunt aanzetten
  • Inzicht in conflicten
   Aan de hand van concrete voorbeelden uit de werksfeer bespreken we wat nu precies een conflict is. We staan stil bij hoe je zelf omgaat met conflicten en wat je er zelf bij ervaart. We bekijken hoe en wanneer een meningsverschil escaleert tot een conflict.
 • De kunst van het middelen
  Je leert hoe je zelf een conflict kunt oplossen door de juiste luistervaardigheid en empathie aan de dag te leggen en door op een assertieve en geweldloze manier voor je eigen mening op te komen.
 • De kunst van het bemiddelen
  We gaan na in welke situaties leidinggevenden kunnen tussenkomen in een conflict. Je leert enkele basisvaardigheden aan om bemiddelend op te treden en je medewerkers te helpen zoeken naar een duurzame oplossing.

 

Onze aanpak

Bij Talentogrow vertrekken we niet vanuit oplossingen, maar vanuit resultaten. Onze opleidingen zijn dan ook vooral praktijk- en resultaatgericht. We werken met rollenspelen en cases die zoveel mogelijk beantwoorden aan je eigen praktijkervaringen. Wat je leert kan onmiddellijk bijdragen aan de strategie van je eigen bedrijf en kan zo leiden tot betere resultaten.

Tijdens onze interactieve en intensieve opleidingsdagen krijg je een overzichtelijke syllabus die de belangrijkste handvaten kort en bondig weergeeft. Zo heb je nadien een handig naslagwerk dat je elke dag in allerlei situaties kan gebruiken.

Meer weten over de opleiding?

Momenteel is er nog geen datum voor deze opleiding gepland, wenst u meer te weten neem dan contact met ons op.

 

Meer opleidingen over: 

Meer boeken over: