Terug

Project Management

In alle organisaties worden af en toe veranderingen doorgevoerd of projecten opgestart. Elke ingrijpende verandering in je bedrijf verdient een projectmatige aanpak, of het nu gaat om de ontwikkeling van een nieuw product, de invoering van een softwaretoepassing of de reorganisatie van het magazijn.

Tijdens de tweedaagse opleiding Project Management leer je de belangrijkste basisvaardigheden om je project in goede banen te leiden. We schotelen je geen ingewikkelde administratieve methodes voor, maar serveren je wel een praktische inleiding in wat echt belangrijk is in Project Management.

Na deze opleiding kan je:

 • De doelstelling(en) van je project helder stellen;
 • Prioriteiten stellen;
 • Een realistische planning opmaken voor je project;
 • Het budget en de middelen bepalen en opvolgen;
 • Onderhandelen met je opdrachtgever(s) over resultaat, middelen en tijd;
 • Rapporteren aan de juiste personen;
 • Risico's inschatten en aanpakken;
 • Projectmedewerkers motiveren om zich ten volle in te zetten voor het project;
 • Een communicatieplanning opstellen;
 • Omgaan met veranderingen tijdens je project.


De doelgroep van deze opleiding:

Deze opleiding is bedoeld voor projectleiders die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding van een project en voor het behalen van de projectdoelen.
De opleiding is ook heel interessant voor opdrachtgevers die een project van nabij volgen en de budgetten en resultaten moeten goedkeuren.

Het programma:

We werken met je eigen project of praktijkcase. Daardoor kan je de technieken en vaardigheden die worden aangeleerd onmiddellijk toepassen in de praktijk. Jouw eigen case vormt de rode draad doorheen deze training, die onderstaande onderwerpen behandelt:

 • Projectafbakening en -doel
  • Waarom en wanneer projectmatig werken?
  • Het verschil tussen business as usual en projecten
  • Rollen en verantwoordelijkheden in een project
  • Doelstellingen- en resultaatbepaling
  • De scope bepalen en prioriteiten stellen
 • Plannen van een project
  • Projectorganisatie
  • Projectfasering en mijlpalenplan
  • Budget en middelen
  • Risicoanalyse
  • Planningstechnieken
 • Rapportering en communicatie
  • Stakeholderanalyse
  • De rollen van de projectleider, stuurgroep, teamlid, werkgroep
  • Autoriteit en impact over het project
  • Formele en informele communicatie
  • Het communicatieplan: hoe communiceren met de sleutelpersonen en belangengroepen?
  • Omgaan met belangenconflicten, weerstanden en veranderingen
  • Een projectteam motiveren
  • Het aanpassen van communicatie- en leiderschapsstijl
 • Projectopvolging en evaluatie
  • Wat betekent het om een project op te volgen?
  • Voortgangsrapportering
  • De terugkoppeling van verwachtingen 
  • Omgaan met veranderingen in de loop van een project

 

Onze aanpak:

Bij Talentogrow vertrekken we niet vanuit oplossingen, maar vanuit resultaten. Onze opleidingen zijn dan ook vooral praktijk- en resultaatgericht. We werken met rollenspelen en cases die zoveel mogelijk beantwoorden aan je eigen praktijkervaringen. Wat je leert kan onmiddellijk bijdragen aan de strategie van je eigen bedrijf en kan zo leiden tot betere resultaten.

Tijdens onze interactieve en intensieve opleidingsdagen krijg je een overzichtelijke syllabus die de belangrijkste handvaten kort en bondig weergeeft. Zo heb je nadien een handig naslagwerk dat je elke dag in allerlei situaties kan gebruiken.

Meer weten over de opleiding?

Momenteel is er nog geen datum voor deze opleiding gepland, wenst u meer te weten neem dan contact met ons op.

 

Meer opleidingen over: 

Meer boeken over: