Terug

Teams to grow

Sterke teams en organisaties leveren grootse resultaten. Onze trainingen, coachings en workshops creëren resultaatgerichte teams en organisaties waar betrokkenheid, samenwerking, vertrouwen en verantwoordelijkheid centraal staan. Zo werken we aan duurzame verandering en groei voor uw teams en uw organisatie.

Onze opleidingen

Ontdek onze programma's voor de groei van uw team.

Team onder stress?

Enige mate van stress ervaren tijdens het werk leidt tot positieve resultaten en prikkelt je medewerkers om zich extra in te zetten en zich te blijven ontwikkelen. Deze spanning voelt als een uitdaging en geeft energie. Maar wat als de stress hen boven het hoofd groeit? Wat als je medewerkers zich overspoeld voelen door spanningen en gebeurtenissen? Overmatige stress brengt uw medewerkers emotioneel uit evenwicht en stelt hun natuurlijke weerstand zwaar op de proef. Mogelijke gevolgen: onproductiviteit, ontevredenheid, frustraties, ziekteverzuim,…

Ontdek meer >>

Teams talk: Communicatie in teams

Teams talk is een unieke opleiding die een echte boost geeft aan je team. Alle teamleden leren om op een constructieve manier te communiceren. Deze opleiding kan zowel preventief als probleemoplossend ingezet worden.

Ontdek meer >>

Ik en mijn team

Succesvolle en dynamische teams zijn samengesteld uit verschillende betrokken individuen in functie van een doel. Soms met overlappende of aanvullende competenties al naar gelang de fase waar het team zich in bevindt en de doelen dat ze op korte termijn en lange termijn wil bereiken. En uw team? Hoe is dat samengesteld?

Ontdek meer >>

Van disfunctionerende teams naar functionerende teams

Teamwerk, het meest ongebruikte competitieve voordeel voor organisaties. Bijzonder krachtig en bijzonder zeldzaam. Denk eens terug aan de tijd dat je deel uitmaakte van een eerste klasse super team. Of het nu op een sportveld is of in een organisatie. Het gevoel van een ontastbare positieve drive dat zowel voldoening als energie geeft. Dat is hoe een team zou moeten werken. Een sterk team bouwen is zowel mogelijk als relatief eenvoudig maar vaak heel moeilijk.

Ontdek meer >>

Insights Discovery

Inzicht in jezelf en anderen

Insights Discovery is een inspirerend instrument voor persoonlijke ontwikkeling. Je krijgt een verhelderend en diepgaand inzicht in jezelf en je collega's, klanten, ... Je ontdek je de verschillen in voorkeuren en gedrag en de win/win hierachter. Je leert af te stemmen op en verbinding te maken met anderen om zo sterkere en effectievere relaties te ontwikkelen.

Ontdek meer >>