Terug

Ik en mijn team

Succesvolle en dynamische teams zijn samengesteld uit verschillende betrokken individuen in functie van een doel. Soms met overlappende of aanvullende competenties al naar gelang de fase waar het team zich in bevindt en de doelen dat ze op korte termijn en lange termijn wil bereiken. En uw team? Hoe is dat samengesteld?

In deze workshop staan we stil bij de verschillende persoonlijkheden die je terug kunt vinden in jouw team. Je krijgt inzicht in je eigen persoonlijke profiel en dat van je teamgenoten. We gaan na hoe je de verschillende profielen kan herkennen en hoe je je eigen gedrag kan aanpassen om de samenwerking binnen je team op een vlotte en constructieve manier te laten verlopen. Hoe vul je elkaar in een team m.a.w. het best aan? Ken je eigen kwaliteiten & valkuilen én leer empathisch omgaan met de sterktes en zwaktes van anderen. Zo maakt weerstand plaats voor begrip en wordt de weg naar een win/win sneller gevonden.

Meer weten over de opleiding?

Momenteel is er nog geen datum voor deze opleiding gepland, wenst u meer te weten neem dan contact met ons op.

 

Meer boeken over: