Terug

Teams talk: Communicatie in teams

Teams talk is een unieke opleiding die een echte boost geeft aan je team. Alle teamleden leren om op een constructieve manier te communiceren. Deze opleiding kan zowel preventief als probleemoplossend ingezet worden.

Verschillen tussen medewerkers zijn verrijkend. Maar soms kunnen die verschillen ook tot conflicten leiden.
Als de sfeer in een team gespannen is, dan gaat heel wat energie verloren aan conflicten. Energie die je werknemers dus niet in het eigenlijke werk stoppen.

Na deze opleiding kan je:

 • Omgaan met verschillen binnen je team;
 • Je eigen mening inbrengen en respect opbrengen voor het standpunt van een collega;
 • Je eigen drijfveren en die van je collega's beter begrijpen;
 • Bij meningsverschillen samenwerken om tot een werkbare oplossing te komen.


De doelgroep van deze opleiding:

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor teams die willen investeren in hun dagelijkse samenwerking.

Het programma:

 • De eigen persoonlijkheid
  Voorafgaand aan de opleiding worden alle deelnemers uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen die peilt naar hun persoonlijk profiel. Bij de start van de opleiding, zal de trainer dieper ingaan op de verschillende profielen en worden hun sterke punten toegelicht.
 • De dynamiek van het team aan de hand van kernkwadranten (Ofman)
  Dankzij het kernkwadrantenspel brengen we - letterlijk - in kaart wat de sterke punten zijn van elk deelnemer en hoe die aanvullend kunnen zijn binnen het team.
  We maken een eerste aanzet tot het geven van feedback over de uitdagingen van elk individu.
 • Communicatiestijlen
  Als het fout loopt in de communicatie tussen medewerkers, ligt de oorzaak vaak bij de manier waarop een boodschap overgebracht en geïnterpreteerd wordt.
  Tijdens dit luik van de opleiding staan we stil bij:
  • Het onderscheid tussen de feiten en de manier waarop we ze interpreteren
  • Verschillende communicatiestijlen, gebaseerd op de Roos Van Leary
  • De principes van geweldloze communicatie (Rosenberg)
 • Feedback geven en empathisch luisteren
  Nu we de verschillende communicatiestijlen hebben bestudeerd, leren we:
  • Actief te luisteren naar de kern van de boodschap
  • Om te gaan met feedback en kritiek
  • Het eigen standpunt op een assertieve manier te formuleren
 • Oefeningen
  Doorheen dit tweedaagse traject wordt elke stap uitvoerig geoefend. De oefeningen bestaan uit:
  • Individuele reflectiemomenten
  • Demonstraties door de trainer
  • Oefeningen in kleine groepjes met observator
  • Rollenspellen
  • Oefeningen in grote groep met feedback


Onze aanpak

Teams talk is zowel een persoonlijk als een teamgericht ontwikkelingstraject, dat zeer interactief wordt opgevat en dat de deelnemers aan het werk zet aan de hand van rollenspelen en reflectieoefeningen. De opleiding is theoretisch sterk onderbouwd, maar de klemtoon ligt voornamelijk op de praktische toepassing van de gehanteerde modellen.

De opleiding wordt gegeven door een ervaren trainer. We zorgen steeds voor een stevige brok humor dankzij spraakmakende filmpjes, anekdotes en voorbeelden.

Elke deelnemer gaat naar huis met:

 • Een persoonlijke profiel analyse volgens het;
 • Een handige syllabus;
 • Praktische tips en trics
 • Handige checklists om concreet aan de slag te gaan met wat men heeft geleerd.

Meer weten over de opleiding?

Momenteel is er nog geen datum voor deze opleiding gepland, wenst u meer te weten neem dan contact met ons op.

 

Meer opleidingen over: 

Meer boeken over: